Author Archives: zs_rehlovice

Adventní vystoupení

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte nám pozvat Vás na adventní vystoupení žáků, které se uskuteční 2. 12. 2018 od 17:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Řehlovicích. Po vystoupení se… Read more »

Zapojení do projektu PRIM

Vážení rodiče a přátelé školy, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně je od září 2018 naše škola součástí dvouletého projektu s názvem „Podpora rozvíjení informatického myšlení“. Více informací o… Read more »

pÁPÁ hrátky

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do spolupráce na vzdělávacím programu pÁPÁ hrátky pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. Program se snaží hravou formou přiblížit dětem problematiku zdravotního postižení. Jaké… Read more »