Informace pro rodiče a žáky

Zájmová činnost

Naše základní škola nabízí vašim dětem možnost navštěvovat různé zájmové kroužky – jejich přehled včetně přihlášky dostanete na začátku školního roku.