Informace pro rodiče a žáky

Školní družina

Provoz školní družiny – od 11:10 do 15:30, po domluvě lze zajistit provoz ranní družiny od 6:00.
Cena –   600,- Kč za pololetí

Nachází se v budově mateřské školy.
Ve školní družině pracuje paní vychovatelka Anastázie Horváthová.
Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou relaxačních, odpočinkových a zájmových činností.
Rodiče v zápisovém lístku sdělí rozsah docházky a čas odchodu dětí z družiny. Mimořádné odchody dětí sdělí rodič vždy písemnou formou – ta musí obsahovat  datum, čas odchodu a podpis rodiče.

Rodiče mají povinnost si dítě osobně vyzvednout.

Zájmová činnost

Naše základní škola nabízí vašim dětem možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky – klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub, doučování a školní klub plný překvapení.
Přihlášení probíhá u příslušného vedoucího.
Činnost zájmových kroužků bude zahájena v září 2017.