Zájmová činnost

Badatelský klub
Badatelský klub je určen pro zvídavé a tvořivé děti. Pozorujeme a zkoumáme přírodniny, lidské tělo a jeho smysly, fyzikalní veličiny, vesmír, historii, magnetické pole aj. Cílem kroužku je rozvíjet dětskou zvídavost, učí děti práci s informacemi získanými z encyklopedií, internetu a jiných medií. Každá hodina je vždy propojena s výrobou pomůcek z různých materiálů, které využíváme k pokusům.

Čtenářský klub
Cílem čtenářského klubu je zaujmout čtenáře a přivést ke knihám i žáky, kteří k nim měli doposud spíše rezervovaný vztah a doma by sami od sebe nečetli. Žáci v klubu čtou knihy dle svého výběru, buď své vlastní, které si přinesou, nebo si vyberou nějakou knihu ze školní knihovny. Každá hodina má vždy pevnou strukturu. Nejdříve si povíme, na co se během čtení zaměříme. Poté následuje cca. 25 minut samostatného tichého čtení. Druhá část je věnována nejrůznějším aktivitám: pokoušíme se charakterizovat hrdiny, hledat společné vlastnosti, pomáháme hrdinům s řešením jejich problémů, vytváříme ilustrace a mnoho dalšího.

Klub logických a deskových her
V klubu logických a deskových her se učíme trpělivosti, postřehu, logickému myšlení, soustředění, ale také umění prohrávat. Na rozdíl od počítačových her zde děti hrají se skutečnými protihráči a učí se komunikaci mezi sebou. Logické a deskové hry jsou zábavný, trpělivost učící, ale také oddechový kroužek pro všechny nadšené holky a kluky.

Doučování
Cílem doučování je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání. Určeno je též žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým může pomoci při samostatné odpolední přípravě. Doučování je realizováno v počtu max. 5 žáků.