Školní družina

Provoz družiny – 11.10 – 15.30 a po domluvě lze zajistit provoz ranní družiny od 6:00.

Školní družina pravidelně zahrnuje různorodé činnosti.

•  Společenskovědní
•  Estetickovýchovnou
•  Sportovní
•  Pracovnětechnickou
•  Přírodovědnou
•  Odpočinkovou

Úspěšná výchova probíhá v klidném, pohodovém prostředí, naplněné porozuměním a láskou. Dobré naladění a životní postoje vytváří základní, dobrou a úspěšnou atmosféru ŠD. Činnosti vychází ze společných nápadů, přání dětí a paní vychovatelky.

IMG_6207 IMG_6209 IMG_6210 IMG_6208 IMG_6206