Školní družina

Provoz družiny – zajištění dozoru pro děti od 6.00, odpoledne 11. 10 – 15. 30.

Školní družina pravidelně zahrnuje různorodé činnosti.

•  Společenskovědní
•  Estetickovýchovnou
•  Sportovní
•  Pracovnětechnickou
•  Přírodovědnou
•  Odpočinkovou

Úspěšná výchova probíhá v klidném, pohodovém prostředí, naplněné porozuměním a láskou. Dobré naladění a životní postoje vytváří základní, dobrou a úspěšnou atmosféru ŠD. Činnosti vychází ze společných nápadů, přání dětí a p. vychovatelky.

v této fotogalerii na portálu „RAJČE“ naleznete spoustu fotek z akcí naší školní družiny
– VSTUPTE